Skip to main content

کلید و پریز ویرا مدل آلفا

زیبا، مُدرن، پویا

هندسه دایره، پویا و در عین حال آرامش بخش

دایره یک شکل هندسی پویا و در عین حال آرامش بخش است. استفاده از اشکال دایره‌ای شکل به خصوص در فضاهای کوچک کمک میکند فرد احساس خوشایندتری نسبت به محیط داشته باشد و خود را در یک چهارچوب بسته نبیند. شما میتوانید از شیوه‌های گوناگونی این شکل زیبا را وارد منزل‌تان کنید.

کلید و پریز مدل آلفا زه استیل

رنگ بندی کلید و پریز مدل آلفا زه استیل

رنگ سفید

رنگ بژ

رنگ نوک مدادی

رنگ مشکی

رنگ نقره‌ای

رنگ نقره‌ای اکلیلی

کلید و پریز مدل آلفا زه طلایی

رنگ بندی کلید و پریز مدل آلفا زه طلایی

رنگ سفید

رنگ بژ

رنگ بژ شطرنجی

رنگ نوک مدادی

رنگ مشکی

رنگ نقره‌ای

x